Calendr Gyrfaoedd

Calendr Gyrfaoedd am Ddim i Ysgolion a Cholegau

Cyflwyno Calendr Gyrfaoedd rhad ac am ddim MyFutureChoice ar gyfer 2023/24 – offeryn y mae’n rhaid ei gael ar gyfer pob Gweithiwr Gyrfaoedd Proffesiynol.

Mae ein calendr yn integreiddio’r amserlen academaidd, gan dynnu sylw at amseroedd tymhorau, a mapio digwyddiadau gyrfa nodedig ledled eich gwlad. Beth sy’n gwneud y calendr gyrfaoedd hwn yn arbennig, rydych chi’n gofyn?

Digwyddiadau Gyrfaoedd

Rydym wedi llunio calendr manwl sy’n cynnwys amrywiaeth eang o ddigwyddiadau gyrfaoedd ar draws pob gwlad (Lloegr, yr Alban, Cymru, Gogledd Iwerddon ac Iwerddon) a allai fod o ddiddordeb i chi neu’ch myfyrwyr. Mae hyn yn ei gwneud yn offeryn amhrisiadwy i unrhyw weithiwr gyrfaoedd proffesiynol sy’n edrych i aros ar y blaen i’r gromlin.

Defnyddiwr-gyfeillgar

Nid dogfen PDF statig mo hon, ond calendr clic digidol. Mae pob digwyddiad a restrir yn gysylltiedig â’i wefan, er mwyn cael mynediad hawdd at wybodaeth ychwanegol, gan ei wneud yn hynod hawdd ei ddefnyddio ac ymarferol.

Calendr gyrfaoedd wedi'i hau ar sgrin gyfrifiadurol
Calendrau gyrfaoedd printiedig

Dylunio deniadol

Er ein bod yn canolbwyntio ar ymarferoldeb, ni wnaethom anghofio efallai yr hoffech argraffu’r calendr. Rydyn ni wedi ei ddylunio gydag estheteg mewn golwg, gan sicrhau y bydd yn ychwanegiad dyrchafol i’ch gweithle.

Hygyrchedd Hawdd

Mae’r Calendr Gyrfaoedd ar gael yn Saesneg , Cymraeg , a Gwyddeleg yn dibynnu ar eich lleoliad a’ch dewis. Mae’r Calendr Gyrfaoedd yn ddogfen ddigidol y gallwch ei lawrlwytho fel PDF i’w defnyddio ar unwaith. Ond rydym hefyd wedi sicrhau ei fod yn edrych yn wych wedi’i argraffu ar bapur A3, gan ddarparu canllaw gweledol mwy o’r digwyddiadau sydd i ddod ac amseroedd tymhorau academaidd.

LAWRLWYTHWCH EICH CALENDR GYRFAOEDD ISOD

Cadwch yn ymwybodol o’r holl ddyddiadau a digwyddiadau pwysig ym myd gyrfaoedd. Lawrlwythwch eich Calendr Gyrfaoedd am ddim 2023/24 drwy lenwi’r ffurflen isod – byddwn wedyn yn anfon e-bost atoch y ffeil.

SYLWCH fod angen i chi ddewis eich gwlad wrth lenwi’r ffurflen fel y gallwn anfon y fersiwn cywir atoch.

Cais Eich Careers Calendar

Golygu