Gweminarau/Hyfforddiant yn y gorffennol

MyFirstChoices

Brian Mooney: Strategies for Early Career Exploration

Hyd y recordiad (tua): 00h 23m
Saesneg

Exploring the ways students can start discovering their interests and potential career paths at a young age

MyFutureChoice

Brian Mooney: Addressing the unique needs of students

Hyd y recordiad (tua): 00h 15m
Saesneg

Delve into how guidance counsellors can cater to the diverse needs of students, including those with learning difficulties or special talents

MyUniChoices

Discovering MyUniChoices

Hyd y recordiad (tua): 00h 45m
Saesneg

Join us to unlock the secrets of guiding students towards their ideal university courses with MyUniChoices. Register now!

MyUniChoices

Brian Mooney: Navigating the Transition from Secondary

Hyd y recordiad (tua): 00h 40m
Saesneg

Dive into expert insights with Brian Mooney on navigating secondary to tertiary transitions. Essential viewing for guidance counsellors

EirQuest

EirQuest for Ireland

Hyd y recordiad (tua): 00h 45m
Saesneg

Unveiling the Hidden Path: Help Students Embrace Their Journey of Career Discovery

EirQuest

Brian Mooney: The Impact of Technology on Career Guidance

Hyd y recordiad (tua): 00h 45m
Saesneg

Welcome to our exciting webinar on the impact of technology on career guidance! Today, we have the honour of hosting Brian Mooney

EirQuest

Intro to Eirquest: Shaping Brighter Futures

Hyd y recordiad (tua): 00h 45m
Saesneg

Join the Eirquest webinar to see how the programmes can help transform the future prospects of your students.

MyUniChoices

Discovering MyUniChoices: Introducing it to your school

Hyd y recordiad (tua): 00h 45m
Saesneg

Explore the MyUniChoices platform, specifically designed to help students make well-informed decisions about their academic and career paths.

MyUniChoices

Unlocking the Secrets of MyUniChoices for Irish Schools

Hyd y recordiad (tua): 01h 00m
Saesneg

Learn how to interpret the results of the MyUniChoices student questionnaire. Our experts will show you how to use the data to guide students effectively

Sut rydyn ni'n helpu

Gyda gwybodaeth daw hyder, cyfle a llwyddiant. Mae ein cynnyrch yn rhoi'r wybodaeth a'r mewnwelediadau sydd eu hangen ar bobl ifanc i wneud y dewisiadau gyrfa cywir.

MyAptitude

Mae MyAptitude yn brawf medrusrwydd seicometrig a ddatblygwyd gyda seicolegydd galwedigaethol enwog, Dr Charles Johnson. Mae’n rhoi cipolwg gwerthfawr i fyfyrwyr ar y gwaith a’r gyrfaoedd sy’n gweddu orau i’w sgiliau a’u diddordebau. Ac mae’n helpu staff i ddeall potensial a galluoedd academaidd myfyrwyr fel y gallant gynghori’n well ar y camau nesaf. Sut mae’n ...

Darllen mwy

Darllen mwy

MyUniChoices

Llwyfan pwerus sy'n nodi'r cyrsiau a'r sefydliadau sy'n gweddu orau i ddiddordebau, galluoedd a dyheadau gyrfa pob myfyriwr, ac sy'n hwyluso'r broses ymgeisio.

Darllen mwy

MyFirstChoices

Rhaglen gyffrous cyflwyno gyrfaoedd sy'n agor llygaid myfyrwyr 11+ oed i opsiynau gyrfa ac yn eu helpu i ddeall y daith sydd o'u blaenau.

Darllen mwy