Chweched Dosbarth a Cholegau

Cefnogi Chweched Dosbarth a Cholegau

Rhaglenni gyrfaoedd sy’n arwain y byd yn cefnogi chweched dosbarth a cholegau gydag asesiadau ac adnoddau seicometrig i helpu myfyrwyr i gymryd y cam nesaf.

Asesiadau seicometrig
Cwrs a pharu gyrfa
Llwyfan ysgol gyfan
Cefnogi Colegau a Chweched Dosbarth
Ymchwil myfyrwyr

Rhaglenni wedi’u cynllunio i siwtio chi

Dewis y cwrs prifysgol cywir yw un o’r penderfyniadau pwysicaf a mwyaf dirdynnol y bydd myfyriwr yn ei wneud… Felly, rydym am ei gwneud hi’n syml. Mae MyUniChoices yn rhoi canolbwynt canolog i fyfyrwyr ymchwilio i’r cyrsiau a’r prifysgolion sy’n cyd-fynd yn berffaith â’u diddordebau a’u galluoedd. Mae Disgrifiadau Cwrs a Chynlluniwr y Datganiad Personol yn ddau o’n hadnoddau mwyaf anhepgor ac yn sicrhau bod myfyrwyr yn gwneud cais ac yn gwneud eu penderfyniadau yn hyderus.

Rhaglenni Chweched Dosbarth a Choleg Myfyrwyr

MyUniChoices

MyUniChoices

Mae dewis y cwrs cywir i astudio ôl-18 – boed hynny yn y brifysgol, coleg neu rywle arall – yn benderfyniad tyngedfennol i unrhyw fyfyriwr.

MyAptitude

MyAptitude

Mae MyAptitude yn brawf medrusrwydd seicometrig a ddatblygwyd gyda seicolegydd galwedigaethol enwog, Dr Charles Johnson.

Gwneud y penderfyniad cywir am Addysg Uwch

Cais Llyfryn

Golygu
Adnoddau i helpu myfyrwyr i ddewis y cwrs cywir

Dewis y cwrs cywir

Fel partner UCAS swyddogol, mae MyUniChoices yn cynnwys pob cwrs israddedig mewn mwy na 300 o sefydliadau yn y DU, sy’n gyfanswm o dros 35,000 o gyrsiau. Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth israddedig am gyrsiau ar gyfer Iwerddon ac Ewrop o CAO ac EUNICAS, yn ogystal â data Canada ar gyrsiau a addysgir yn Saesneg neu Ffrangeg. Mae gennym dros 48,800 o gyrsiau mewn 772 o sefydliadau i fyfyrwyr eu harchwilio.

Rheoli hawdd ac adrodd am ddim trafferth

Mae rheoli’r rhaglen Addysg Uwch a Dyfodol mewn ysgolion yn cymryd llawer o amser ac yn aml nid yw’r adran yn cael digon o adnoddau. Mae rhaglenni MyFutureChoice wedi’u cynllunio nid yn unig i fod yn brofiad diddorol i fyfyrwyr, ond hefyd sicrhau bod llwyth gwaith yr arweinydd gyrfaoedd yn cael ei leihau. Mae ein tîm profiadol ar gael i’ch cefnogi gyda chymorth ffôn uniongyrchol a hyfforddiant fideo ar-lein.

Mae cyfres o raglenni MyFutureChoice yn cynnig gwerth am arian rhagorol, gan helpu’r ysgol i ddarparu cymorth o’r radd flaenaf i fyfyrwyr chweched dosbarth a choleg.

Gweminarau fideo a hyfforddiant

Sicrhau bod myfyrwyr yn cael gwybod yn ddibynadwy

Mae ein profion seicometrig yn asesu diddordebau a galluoedd myfyrwyr, ac yna’n darparu adroddiad personol o’u canlyniadau yn seiliedig ar eu hymatebion.

Mae rhaglenni MyFutureChoice yn brofion seicolegol ardystiedig a gymeradwywyd gan Gymdeithas Seicolegol Prydain ac rydym yn Aelod Cyswllt o’r CDI.

Cymdeithas Seicolegol Prydain
Sefydliad Datblygu Gyrfa

Sut rydyn ni’n helpu

Cymorth Gyrfaoedd Chweched Dosbarth a Cholegau

Cymorth Gyrfaoedd Chweched Dosbarth a Cholegau

Ystod o raglenni i gefnogi taith gyrfa Addysg Bellach o flwyddyn 12 a thu hwnt.

Hyfforddiant Cynnyrch

Hyfforddiant Cynnyrch i Staff

Cael mynediad i’n hyfforddiant un-i-un a gweithdai grŵp gyda’n tîm gwasanaeth cwsmeriaid ymroddedig.

Cambridge University

Lwyddiannau

Darganfyddwch sut mae rhaglenni MyFutureChoice wedi helpu sefydliadau ledled y byd i ddarparu cyngor gyrfaoedd o’r radd flaenaf.

Arweiniad Gyrfaoedd

Canllawiau Gyrfa 1-i-1 ar gyfer Chweched Dosbarth a Cholegau

Ochr yn ochr â’n profion diagnostig seicometrig dilysedig, rydym hefyd yn cynnig arweiniad gyrfa un i un i helpu myfyrwyr i ddehongli eu canlyniadau, cael y gorau o’u hadroddiadau a chael cyngor diduedd ar eu hopsiynau wrth symud ymlaen.

Gyda blynyddoedd lluosog o brofiad yn gweithio gyda myfyrwyr, mae ein cynghorwyr gyrfaoedd ardystiedig MyFutureChoice yn cynnig y lefel uchaf o arweiniad gyda chyffyrddiad personol.

Dechreuwch ddefnyddio’r rhaglenni y mae ysgolion ledled y byd yn ymddiried ynddynt

Mae ysgolion a myfyrwyr ledled y byd yn ymddiried ynddynt i’w helpu gyda’u cynllunio gyrfaoedd. Mae MyFutureChoice wedi helpu dros 1 miliwn o fyfyrwyr i ddarganfod y llwybr gyrfa cywir iddynt gan ddefnyddio ein profion a ddilyswyd yn seicolegol.

Chweched Dosbarth a Cholegau Cwestiynau Cyffredin

Oes gennych chi gwestiwn? Rydym yn edrych ymlaen at glywed oddi wrthych.