Cyflwyno eich digwyddiad i’n calendr gyrfaoedd

Download our careers calendar

Bod yn rhan o lunio gyrfaoedd yn y dyfodol

Yn MyFutureChoice, rydym yn ymdrechu i gynnig calendr gyrfaoedd cynhwysfawr a chyfredol sy’n darparu ar gyfer anghenion amrywiol ein cymuned. Nawr, rydym yn eich gwahodd i gyfrannu at yr adnodd gwerthfawr hwn.

Sut mae’n gweithio

  1. Llenwch y ffurflen: Rhowch fanylion am y digwyddiad yr hoffech ei weld yn cael ei gynnwys.
  2. Broses Adolygu: Bydd ein tîm yn adolygu eich cyflwyniad am berthnasedd ac effaith.
  3. Cyhoeddi: Bydd digwyddiadau ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol yn cael eu hychwanegu’n brydlon. Bydd cyflwyniadau ar gyfer digwyddiadau ar ôl y flwyddyn academaidd hon yn ymddangos yng nghalendr y flwyddyn nesaf.

Canllawiau Cyflwyno

  • Dylai digwyddiadau fod yn berthnasol i ddatblygiad gyrfa.
  • Cyflwynwch eich digwyddiad o leiaf 4 wythnos ymlaen llaw i sicrhau y gellir ei adolygu a’i ychwanegu mewn modd amserol.
  • Oherwydd y nifer uchel o gyflwyniadau, dim ond digwyddiadau sy’n cael eu cymeradwyo fydd yn derbyn cadarnhad.