Téarmaí Úsáide an Láithreáin Ghréasáin

Tá an láithreán gréasáin seo faoi úinéireacht My Future Choice Group Limited (dá ngairtear “MyFutureChoice” anseo feasta), cuideachta theoranta atá cláraithe i Sasana faoi uimhir chuideachta 14104709, a bhfuil a oifig chláraithe ag

My Future Choice Group Ltd
Joseph King House,
Abbey Farm Commercial Park,
Horsham St Faith,
Norwich NR10 3JU
United Kingdom

Tá úsáid an láithreáin ghréasáin seo faoi réir na dtéarmaí úsáide seo. Mura nglacann tú leis na téarmaí úsáide seo, níl cead agat an suíomh gréasáin seo a úsáid ná leanúint ar aghaidh á úsáid agat.

Féadfaimid na téarmaí úsáide seo a leasú am ar bith agus beidh an leagan athbhreithnithe éifeachtach láithreach nuair a thaispeántar anseo é ar an suíomh gréasáin seo.
Má tá aon tuairimí nó ceisteanna agat maidir leis na téarmaí úsáide seo, déan teagmháil linn trí ríomhphost ag [email protected].

Cearta maoine intleachtúla
Tá úinéireacht againn nó tá ceadúnas againn gach ceart maoine intleachtúla a úsáid sa láithreán gréasáin seo agus ar an mbonneagar teicniúil go léir a bhaineann leis.

Rochtain ar an suíomh gréasáin seo agus úsáid an tsuímh gréasáin seo
Agus tú ag teacht ar aon chuid den láithreán gréasáin seo, aontaíonn tú:

  • gan an suíomh gréasáin seo a úsáid ar bhealach a chuireann isteach ar úsáideoirí eile, a chuireann isteach air nó a chuireann srian ar úsáid an láithreáin ghréasáin seo;
  • gan aon ábhair a uaslódáil, a thaispeáint nó a tharchur tríd an láithreán gréasáin seo atá bréagach, maslach, clúmhillteach, bagrach, graosta, neamhdhleathach nó a sháraíonn cearta aon duine eile áit ar bith ar domhan;
  • gan aon bhogearraí nó cód nó scripteanna eile atá mar chuid den láithreán gréasáin seo a aisiompú, a dhíthiomsú, a chóipeáil nó a oiriúnú nó iarracht a dhéanamh aon fhaisnéis ina bhfuil víreas, péist, capall Traíoch nó comhpháirt dhíobhálach nó suaiteach eile a tharchur chuig an láithreán gréasáin seo nó tríd; agus
  • gan sonraí atá ar an láithreán gréasáin seo a athrú, a mhodhnú, a scriosadh, cur isteach orthu nó mí-úsáid a bhaint astu agus iad a iontráil nó a bhaineann le haon úsáideoir tríú páirtí ar an láithreán gréasáin seo.

Is féidir ábhar atá ar an láithreán gréasáin seo a íoslódáil, a fheiceáil agus a phriontáil le haghaidh úsáide pearsanta nó cúrsaíochta inmheánaí laistigh de d’eagraíocht ar choinníoll nach mbaintear aon trádmharc, cóipcheart ná fógraí dílseánaigh eile atá san ábhar sin nó atá le feiceáil air go hiomlán nó go páirteach.
Ní féidir ábhar atá ar an láithreán gréasáin seo a chóipeáil, a atáirgeadh nó a athdháileadh go hiomlán nó go páirteach gan ár dtoiliú i scríbhinn roimh ré. Go háirithe, níor cheart é a atáirgeadh ná a shaothrú le haghaidh gnóthachan tráchtála. Forchoimeádtar gach ceart eile agus ní mór d’úsáideoirí cead a iarraidh
sula mbaintear úsáid eile as ábhar atá ar an láithreán gréasáin seo.

Más gá pasfhocal a úsáid chun rochtain a fháil ar aon chuid den láithreán gréasáin seo, aontaíonn tú:

  • a chinntiú go bhfuil aon sonraí a sholáthraítear dúinn chun clárú le haghaidh rochtain den sórt sin cruinn agus chun comhairle a chur orainn go pras sa chás go n-athraíonn aon sonraí den sórt sin;
  • aon phasfhocal logála isteach pearsanta a chuirimid ar fáil a choinneáil faoi rún agus a bheith freagrach as aon chaillteanas nó damáiste a eascraíonn as úsáid aon phasfhocal den sórt sin ag aon tríú páirtí; agus
  • Coimeádaimid an ceart againn féin deireadh a chur le do rochtain ar chodanna den láithreán gréasáin seo atá cosanta ag pasfhocal má mheasaimid go bhfuil an láithreán gréasáin seo á úsáid agat ar bhealach a dhéanfadh dochar don láithreán gréasáin seo nó d’úsáideoirí eile.

Beartas príobháideachais
Má sholáthraíonn tú sonraí pearsanta dúinn tríd an láithreán gréasáin seo, toilíonn tú dúinn sonraí pearsanta den sórt sin a chothabháil, a thaifeadadh, a choinneáil agus a úsáid de réir ár bpolasaí príobháideachais.

Fianáin
Bainimid úsáid as fianáin chun faisnéis a thaifeadadh faoi do rochtain ar an suíomh gréasáin seo. Is méideanna beaga faisnéise iad fianáin a stóráiltear ar do ríomhaire. Trí fhianáin a úsáid, cuirtear ar ár gcumas monatóireacht a dhéanamh ar thrácht láithreán gréasáin agus ábhar ár láithreáin a phearsantú de réir do chuid riachtanas. Tá sé seo
uasmhéadaíonn sé na buntáistí a bhaineann tú as ár láithreán gréasáin a úsáid agus déanann sé níos éasca duit logáil isteach agus an suíomh a úsáid le linn aon chuairteanna amach anseo.
A luaithe a théann tú isteach nó a chláraíonn tú ar ár suíomh, eiseoidh ár gcóras fianáin chuig do ríomhaire aon uair a logálann tú isteach.

Is féidir leat féachaint ar an suíomh gréasáin gan fianáin a úsáid tríd an suíomh gréasáin a fhágáil, fianáin a dhíchumasú i do bhrabhsálaí Idirlín agus dul isteach arís ar an suíomh, ach d’fhéadfadh sé seo rochtain ar an suíomh gréasáin seo nó feidhmiúlacht leathanaigh ghréasáin áirithe laistigh den suíomh a theorannú. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo gan fianáin a dhíchumasú agus toiliú a thabhairt dúinn
fhaisnéis a fhaightear ó fhianáin.

Ábhar agus cruinneas na faisnéise
Mar gheall ar nádúr an Idirlín ní féidir linn a ráthú go mbeidh an láithreán gréasáin seo nó na láithreáin ghréasáin lena bhfuil sé nasctha ar fáil duit i gcónaí. Ba chóir duit a chinntiú go bhfuil cosaint chuí agat i gcoinne víris agus socruithe slándála eile atá i bhfeidhm agus an tIdirlíon á úsáid agat.
Cé go ndearnadh gach iarracht réasúnta a chinntiú go raibh an fhaisnéis ar an láithreán gréasáin seo cruinn tráth a fhoilsithe, cuirtear an láithreán gréasáin seo agus aon fhaisnéis nó ábhar eile atá ann ar fáil go docht ar an mbonn go nglacann an t-úsáideoir leis ar bhonn ‘mar atá’ agus ‘mar atá ar fáil’.

Sa chás go mbraitheann tú ar aon fhaisnéis nó ábhar eile atá ar an láithreán gréasáin seo, déanann tú amhlaidh go hiomlán ar do phriacal féin agus glacann tú leis go bhfuil gach barántas, coinníoll agus gealltanas, sainráite nó intuigthe, cibé acu faoin dlí coiteann, reacht, úsáid trádála, cúrsa déileálacha nó eile maidir leis an láithreán gréasáin seo eisiata a mhéid is mó a cheadaítear le dlí.

Ár ndliteanas
Ach amháin sa chás go bhfuil conradh sonrach déanta againn leat (arna fhorghníomhú ag an dá pháirtí), eisiaimid gach dliteanas, a mhéid is mó a cheadaítear le dlí, maidir le haon chaillteanas nó damáiste a eascraíonn nó a eascraíonn as aon neamh-infhaighteacht nó úsáid an láithreáin ghréasáin seo nó aon láithreán gréasáin eile atá nasctha leis, nó ó bheith ag brath ar ábhar an láithreáin ghréasáin seo nó ar aon ábhar nó ábhar a bhfaightear rochtain air.

Naisc
Cuirtear naisc ón láithreán gréasáin seo ar fáil le haghaidh faisnéise agus áise amháin agus níl aon smacht againn air agus dá bhrí sin ní féidir linn freagracht ná dliteanas a ghlacadh as ábhar aon láithreán gréasáin tríú páirtí nasctha.

Dlínse
Dearadh an suíomh gréasáin seo agus déanfar na téarmaí úsáide seo a rialú agus a fhorléiriú de réir dhlí Shasana. Beidh aon díospóid a eascróidh as rochtain nó úsáid an láithreáin ghréasáin seo faoi réir dhlínse chúirteanna Shasana.