Póstaeir Ghairme

Póstaeir Ghairme Saor in Aisce do Scoileanna agus do Choláistí

Poster pack 1 visual

Pacáiste Póstaer 1

Bailiúchán cuimsitheach de phóstaeir atá tarraingteach ó thaobh amhairc de agus iad deartha chun mic léinn a spreagadh agus a chur ar an eolas faoi raon éagsúil de bhealaí agus de dheiseanna gairme.

Poster pack 2 visual

Pacáiste Póstaer 2

Sraith leathan de phóstaeir mhionsonraithe a fhorbraíonn tuilleadh ar roghanna gairme éagsúla, a sholáthraíonn léargais agus treoir níos doimhne do mhic léinn ag fiosrú a roghanna gairme amach anseo.

Resource pack 1 visual

Pacáiste Acmhainní Réimse Gairme

Pacáiste acmhainne uilechuimsitheach a thairgeann faisnéis dhomhain agus uirlisí faoi shainréimsí gairme, atá oiriúnaithe chun cabhrú le mic léinn a réimsí roghnaithe a thuiscint agus a leanúint.